اخبار موسيقي ايران:شواليه آواز ايران كه براي برگزاري كنسرتي به مناسبت بزرگداشت مولانا به قونيه سفر كرده است، ادامه داد: بيش از 30 سال براي خواندن اشعار مولانا وقت گذاشتم و در اين مدت توانستم بخش مهمي از پروژه شناسايي و نشر افكار مولانا را در سطح جهان انجام دهم ،از اين رو انتظار مي‌رود همكاري بيشتري براي برگزاري پروژه‌هاي فرهنگي و كنسرت‌هاي موسيقي انجام شود.

اين خواننده اظهار كرد: اگر بتوانيم با يك همدلي و اتحاد اين راه را ادامه دهيم ، يقينا به ساحل نجات خواهيم رسيد.

ناظري در آستانه سفرش به قونيه نيز اين كنسرت را هديه‌ي كوچكي براي شيفتگان مولانا دانسته بود.

كنسرت شهرام ناظري در بخش نوا و اصفهان اجرا و طي آن قطعات «شيدا شدم»،«قفل زندان» با آواز نوا اجرا شد.

بخش دوم كنسرت نيز در مايه اصفهان اجرا شد.

اين در حالي بود كه اجراي تصنيف «اندك اندك» با تشويق و درخواست حاضران توسط گروه موسيقي اجرا شد.

،كنسرت شهرام ناظري به مناسبت بزرگداشت مولانا در تاريخ‌هاي 22 و 25 آذرماه در قونيه برگزار و با استقبال ايرانيان، ترك‌ها و مردم كشورهاي ژاپن، روسيه و آلمان روبرو شد.

به گفته ايسنا،در اين كنسرت حسين پرنيا(سنتور)،‌فريد الهامي(شورانگيز)، صابرنظرگاهي(تار)، سعيدنايب محمدي(عود)، فرهاد صفري(تنبك و زروان)،‌يونس پاك نژاد(كمانچه) و شهرام محمدي(دف) شهرام ناظري را در اين كنسرت همراهي‌ كردند.